Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat aktivt eierselskap for en diversifisert forretningsportefølje: GC Rieber Shipping, GC Rieber Eiendom, GC Rieber Fortuna, GC Rieber VivoMega (tidligere GC Rieber Oils), GC Rieber Salt og GC Rieber Compact. Forretningsmodellen er basert på selvstendige forretningsområder med sterke posisjoner og fremtidsrettet kompetanse i sine markeder. Forretningsområdene i GC Rieber Gruppen er samlet under visjonen Creating Joint Futures og har ett felles verdigrunnlag og merke.

Struktur

Eierskap