Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Råvarer og varer i arbeid 98 896 63 408
Ferdigvarer 222 839 227 860
1 Sum 321 734 291 269