Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør 764 736, etter en økning i beholdning råvarer og varer i arbeid på 35 487 og en reduksjon i beholdning ferdigvarer på 5 022.