Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
Lønnskostnader 317 739 301 618
Styrehonorar 4 258 3 382
Arbeidsgiveravgift 27 853 28 003
Pensjonskostnad 17 612 11 419
Andre personalkostnader 5 909 11 151
1 Sum personalkostnader 373 372 355 572

Konsernet hadde ved utgangen av 2020 409 ansatte. Det var også 72 innleide sjøfolk på skipene.