Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde Shipping 201 699 202 162
Virksomhetsområde Eiendom 225 362 224 147
Virksomhetsområde VivoMega 356 530 290 193
Virksomhetsområde Salt 533 974 723 538
Virksomhetsområde Compact 372 654 341 020
Virksomhetsområde 1 Sum driftsinntekter 1 690 218 1 781 061
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 Norge 2020 Øvrige 2019 Norge 2019 Øvrige

Geografisk fordeling

Geografisk fordeling Shipping 57 726 143 972 64 980 137 182
Geografisk fordeling Eiendom 225 362 0 224 147 0
Geografisk fordeling VivoMega 88 900 267 631 40 520 249 673
Geografisk fordeling Salt 324 276 209 698 505 034 218 504
Geografisk fordeling Compact 1 987 370 667 1 301 339 719
Geografisk fordeling 1 Sum driftsinntekter 698 250 991 968 835 983 945 077