Note 32
- Hendelser etter balansedagen

I februar 2021 er 32,31% av aksjene i datterselskapet GC Rieber VivoMega AS solgt.

GC Rieber Shipping har inngått en avtale om salg av IMR-skipet Polar Queen, som er bygget i 2011. Salget er ventet å bli fullført i mars 2021 og vil gi konsernet en positiv likviditetseffekt på ca. 22 MNOK etter nedbetaling av gjelden på skipet.

Datterselskap i Sør-Afrika har en løpende reklamasjonssak fra kunde som ikke er avsluttet. Saken forventes avsluttet i løpet av april, og på det nåværende tidspunkt konstateres omfanget så stort at eierselskapet GC Rieber Compact AS har valgt å nedskrive bokført verdi av GC Rieber South Africa PTY. Ltd med 20 MNOK.