Note 31
- Betingede utfall


I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio AS til Equinor Venture AS. Resterende eierandel ble solgt i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Equinor Venture AS selger aksjer eller deler av Octio AS’ eiendeler. Earn-out beløpet vil utgjøre 5 % av salgsprisen ved salg innen 31. desember 2022.