Note 30
- Leieavtaler

Finansielle leieavtaler

Konsernet har ikke inngått vesentlige finansielle leieavtaler.

 

Operasjonelle leieavtaler

Konsernet leier ut sine eide skip på certepartier med ulik varighet til ulike befraktere.

Konsernet har ikke inngått vesentlige operasjonelle leieavtaler som leietaker.