Note 3
- Større transaksjoner

I august 2020 solgte GC Rieber Shipping IMR-skipet Polar King, bygget i 2011. Vederlaget ved salget ble brukt til å nedbetale gjelden på skipet. 

I september 2019 ble eiendomsselskapet Skipet AS solgt ut av konsernet, og det ble bokført en gevinst på 254 379. I 2020 ble oppgjøret justert, med en ytterligere bokført gevinst på 41 116. Endelig oppgjør blir ikke klart før i 2021.