Note 28
- Offentlige tilskudd

Flere av selskapene har hatt SkatteFUNN-prosjekter i 2020. Lønnskostnader og andre kostnader knyttet til forsknings- og
utviklingsarbeidet er kostnadsført. Forventet tilskudd knyttet til disse prosjektene inngår i posten andre kortsiktige fordringer.