Note 27
- Aksjeeiere

Det henvises til note 18 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.