Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 075 051 2 428 902
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 100 099 57 434
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 30 631 32 851
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 107 346 95 540
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 2 313 127 2 614 727

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 1 361 249 1 166 565
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 336 294 307 620
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 14 955 2 440
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 899 240 1 689 242
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer 460 694 460 694
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 208 854 174 050
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 116 186 138 463
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 3 397 472 3 939 074