Note 22
- Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Langsiktig lån til Tunisel S.A. 17 752 17 028
Langsiktig lån til GC Rieber Distribution AS 7 899 7 455
1 Sum 25 652 24 483