Note 20
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 9 964 1 448