Note 2
- Endringer i konsernstruktur

Selskapene GC Rieber Crewing AS og GC Rieber Canada LTd. er avviklet i løpet av året.

Kapitalforvaltningen som tidligere lå i morselskapet GC Rieber AS, er skilt ut som et eget forretningsområde i datterselskapet GC Rieber Fortuna AS fra 01.01.2020.