Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er 8 340 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.