Note 13
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Eierandel Ansk. kost 31.12.2020 Balanseført verdi 31.12.2020
Sea-Hawk Navigation AS 19,9 % 11 595 884
Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 35 499 28 401
1 Sum 53 017 35 209