Note 11
- Investering i tilknyttet selskap

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Bokført verdi 31.12.2019 Omregnings- differanser Andre endringer Resultatandel 2020 Bokført verdi 31.12.2020 Anskaffelseskost 31.12.2020
Tunisel S.A. Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 12 541
SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 3 302
Saltkaup Nordic ehf Island 34 % 6 719 -570 0 1 779 7 927 6 396
Ocean Innovation Norwegian Catapult AS Bergen 20 % 143 0 -4 -8 130 200
Shearwater GeoServices Holding AS Bergen 17 % 761 455 -18 052 31 068 -33 869 740 602 633 329
1 SUM 768 316 -18 622 31 064 -32 098 748 659 655 768