Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Kundefordringer til pålydende 269 558 253 958
Avsetning for tap -16 273 -7 047
1 Sum 253 286 246 911