Note 6
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 0 265 610
Markedsaksjer Balanseført verdi 0 284 324
Markedsaksjer Markedsverdi 0 284 324

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 0 410 812
Obligasjoner Balanseført verdi 0 408 890
Obligasjoner Markedsverdi 0 408 890

Andre finasielle instrument

Andre finasielle instrument Anskaffelseskost 0 13 613
Andre finasielle instrument Balanseført verdi 0 13 944
Andre finasielle instrument Markedsverdi 0 13 944