Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balansef. verdi 31.12.2020 Resultat 2020 Egenkapital 31.12.2020
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 77 % 724 890 -495 339 1 277 605
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 101 654 1 034 054
GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 173 227 125 158 471
GC Rieber VivoMega AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 253 725 53 366 255 010
GC Rieber Compact AS (konsern) (Bjørnafjorden) 100 % 38 817 -1 315 34 862
GC Rieber Fortuna AS (Bergen) 100 % 640 989 46 658 684 062
1 Sum 1 992 342 -294 850 3 444 064

Årets nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 18 028.

Årets reversering av tidligere nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 61 767.

Fra og med 2020 er kapitalforvaltningen skilt ut fra GC Rieber som et eget forretningsområde i datterselskapet
GC Rieber Fortuna AS.

I februar 2021 er 32,31% av aksjene i datterselskapet GC Rieber VivoMega AS solgt, og salget gir en netto-gevinst på 218 399.