Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
Aksjeutbytte fra datterselskap 150 010 164 875
Konsernbidrag mottatt 28 152 64 481
1 Sum inntekt fra datterselskap 178 161 229 356