Note 19
- Pantstillelser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene Langsiktig gjeld til GC Rieber Fondene 102 877 95 540
GC Rieber Fondene Langsiktig gjeld Helgetun AS 2 235 0
GC Rieber Fondene 1 Sum pantesikret langsiktig gjeld 105 111 95 540

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694 160 694

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner Pantegjeld 0 250 000

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer GC Rieber Shipping ASA 724 890 724 890

Begrensning kredittramme

Begrensning kredittramme Begrenset oppad til kredittramme trekkfasilitet 300 000 300 000