Note 10
- Bundne bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er 1 337 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto for konsernet.