Glimt fra GC Rieber Gruppen i 2020

Illustrasjon: iStock + AG&

Illustrasjon: iStock + AG&

Januar


Den 1. januar 2020 ble GC Riebers nye styringsmodell (4.0) iverksatt. Modellen er preget av fokus på konsernspissens eierrolle, selskapsportefølje og høy oppmerksomhet på lønnsomhet og avkastning. Som en del av den nye styringsmodellen ble det opprettet et eget selskap for finansforvaltning, GC Rieber Fortuna.

Mars


Koronapandemien har ført til at de fleste av oss har vært nødt til å omstille oss. Et eksempel på slik omstilling er hvordan GC Rieber Eiendom Drift bidro til å bygge om Bergen Legevakt på rekordfart for å møte den økende pågangen av koronarelaterte henvendelser. Gjennom ombyggingen sikret de at både helsepersonell og pasienter får en bedre og tryggere løsning.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Foto:  Thomas Morel / AG&

Foto: Thomas Morel / AG&

Mai


I samarbeid med sine distributører i Canada og USA gjennomførte GC Rieber VivoMega selskapets første webinarer. CTO Dr. Bente Foss ledet webinarene som omhandlet hvordan Omega-3 positivt påvirker immunforsvaret. Webinarene var populære og GC Rieber VivoMega har etterfølgende gjennomført flere tilsvarende arrangementer.

Mai

Gjennom et oppkjøp av Azelis Denmark sin veisaltforretning sikret GC Rieber Salt seg en enda sterkere posisjon i det danske markedet. Som del av oppkjøpet fikk GC Rieber rettighetene til Stradasalt, en merkevare som har vært på det danske markedet i generasjoner.

Foto: iStock

Foto: iStock

Illustrasjon: HLM arkitektur AS

Illustrasjon: HLM arkitektur AS

August


I august 2020 signerte GC Rieber Eiendom en samarbeidsavtale (JV) med boligutvikleren JM om å utvikle 150-200 boliger i Ytrebyen, Bergen.

August


I august solgte GC Rieber Shipping skipet «Polar King». Skipet som ble bygget på Freire skipsverft, Spania i 2011 er designet for operasjoner i vanskelige værforhold og utfører oppdrag innen offshore konstruksjon og IMR (Inspection, Maintenance and Repair)  

Foto: GC Rieber Shipping AS

Foto: GC Rieber Shipping AS

GC Rieber Shipping AS

GC Rieber Shipping AS

September


Som et ledd i en strategisk satsing og rendyrking av rollen som skipseier og prosjekthus inngikk GC Rieber Shipping en avtale om overføring av alle tekniske, mannskaps- og støttefunksjoner med OSM Maritime Group. Dette inkluderte maritim drift av tre egne og tre eksternt eide skip.

Oktober


Den første leietakeren i heltrebygget Skipet, Norwegian Hull Club, fikk overlevert sine lokaler fra GC Rieber Eiendom. Kort tid etter overtok også Skipets andre store leietaker, BKK, sine miljøvennlige lokaler.

Foto: Francisco Munoz

Foto: Francisco Munoz

Foto: Olga Konoplia / GC Rieber Compact AS

Foto: Olga Konoplia / GC Rieber Compact AS

Oktober


Gode og effektive prosesser er viktig for produksjon av nødernæring. For å automatisere pakkeprosessen og sikre høyere oppetid tok GC Rieber Compact i bruk en robot for mellomlagring og fordeling av produkter mellom pakkemaskiner.

Oktober

GC Rieber Salt satser på bærekraft og signerte en distribusjonsavtale for sirkulære salter med Ragn-Sells, Sverige. Saltene er utvunnet av rester fra søppelbrenning, såkalt flyveaske og kan benyttes innen landbruk, industri og veivedlikehold. Fabrikken vil ferdigstilles i medio 2022 og produktene vil inngå som en del av GC Rieber Salt sin portefølje av sirkulære salter.

Illustrasjon: Ragn-Sells

Illustrasjon: Ragn-Sells

Illustrasjon: Mostphotos

Illustrasjon: Mostphotos

November


Reiseforbud var ingen hindring da GC Rieber Compact skulle fornye sitt kosher-sertifikat. Gjennom godt lagarbeid og bruk av Teams på mobiltelefon og PC kunne Rabbien gjennomføre revisjonen hele veien fra Israel.

November


GC Rieber Oils endret navn til GC Rieber VivoMega. Endringen markerer en ny epoke og strategi for selskapet som i større grad vil utforske muligheter innenfor helse-biotech og farmasøytisk industri. Navneendringen er også en tydeliggjøring av at selskapet ikke har kobling til olje- og gassindustrien.

Foto:  Maren Mjelde Steinnes / GC Rieber VivoMega AS

Foto: Maren Mjelde Steinnes / GC Rieber VivoMega AS

Illustrasjon: GC Rieber Eiendom

Illustrasjon: GC Rieber Eiendom

Desember


Som et ledd i å skape en friksjonsfri hverdag for sine leietakere utviklet GC Rieber Eiendom appen GC Rieber Plus. Her kan kunder blant annet booke elbil og møterom samt enkelt bestille nytt adgangskort og finne frem til rabattavtaler.

Desember


Finalen av GC Riebers Innovation Challenge 2.0 gikk av stabelen den 1. desember 2020. Åtte dyktige lag presenterte sine idéer i en livestreamet sending fra Grieghallen i Bergen. Etter en spennende kåring med både jury og publikumsstemmer ble Norwomega kåret som årets vinner – Gratulerer! 

Foto: GC Rieber

Foto: GC Rieber