Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Råvarer og varer i arbeid 63 408 88 252
Ferdigvarer 227 860 217 360
1 Sum 291 269 305 612