Note 8
- Varekostnad

Total varekostnad for konsernet utgjør 808 902, etter en reduksjon i beholdning råvarer og varer i arbeid på 24 844 og en økning i beholdning ferdigvarer på 10 500.