Note 5
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018
Lønnskostnader 301 618 284 166
Styrehonorar 3 382 3 115
Arbeidsgiveravgift 28 003 27 489
Pensjonskostnad 11 419 11 446
Andre personalkostnader 11 151 7 260
1 Sum personalkostnader 355 572 333 476

Konsernet hadde ved utgangen av 2019 398 ansatte. Det var også 120 innleide sjøfolk på skipene. I tillegg var det 51 innleide som hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper, slik at totalt antall arbeidsplasser utgjorde 569.