Note 4
- Driftsinntekter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde Shipping 202 162 206 228
Virksomhetsområde Eiendom 224 147 209 164
Virksomhetsområde Oils 290 193 296 461
Virksomhetsområde Salt 723 538 879 384
Virksomhetsområde Compact 341 020 253 560
Virksomhetsområde 1 Sum driftsinntekter 1 781 061 1 844 797
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 Norge 2019 Øvrige 2018 Norge 2018 Øvrige

Geografisk fordeling

Geografisk fordeling Shipping 64 980 137 182 72 241 133 986
Geografisk fordeling Eiendom 224 147 0 209 164 0
Geografisk fordeling Oils 40 520 249 673 81 496 214 965
Geografisk fordeling Salt 505 034 218 504 493 097 386 287
Geografisk fordeling Compact 1 301 339 719 797 252 763
Geografisk fordeling 1 Sum driftsinntekter 835 983 945 077 856 795 988 002