Note 31
- Betingede utfall

GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS har vært saksøkt av en gruppe tidligere ansatte i GC Rieber Crewing AS som mistet jobben da virksomheten ble avviklet. Både Bergen Tingrett og Gulating Lagmannsrett ga GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS medhold. Motparten anket saken, men kravet ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg, og kjennelsen fra lagmannsretten er nå endelig.

I desember 2012 solgte GC Rieber Shipping ASA totalt 3 217 697 aksjer i Octio AS til Equinor Venture AS. Resterende eierandel ble solgt i 2013. I tillegg til salgssummen er det avtalt en earn-out dersom Equinor Venture AS selger aksjer eller deler av Octio AS’ eiendeler. Earn-out beløpet vil utgjøre 5 % av salgsprisen ved salg innen 31. desember 2022.