Note 3
- Større transaksjoner

I mai 2019 fullførte GC Rieber Shipping salget av det isgående forskningsfartøyet Ernest Shackleton. Bokført gevinst for konsernet utgjør 101 570.

I september 2019 ble eiendomsselskapet Skipet AS solgt ut av konsernet med en bokført gevinst på 254 379.