Note 28
- Offentlige tilskudd

Flere av selskapene har hatt SkatteFUNN-prosjekter i 2019. Lønnskostnader og andre kostnader knyttet til forsknings- og utviklingsarbeidet er kostnadsført. Forventet tilskudd knyttet til disse prosjektene utgjør 1 753 og inngår i posten andre kortsiktige fordringer.