Note 22
- Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Langsiktig lån til Tunisel S.A. 17 028 17 275
Langsiktig lån til GC Rieber Distribution AS 7 455 0
1 Sum 24 483 17 275