Note 2
- Endringer i konsernstruktur

Selskapene Skipet AS og GC Rieber Chemicals AS er solgt ut av konsernet.

Saltkaup EHF har skilt ut emballasjevirksomheten i et eget selskap, Saltkaup Nordic EHF, som etter nedsalg er behandlet som et TS i konsernet.