Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er 8 345 bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.