Note 13
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Eierandel Ansk. kost 31.12.2019 Balanseført verdi 31.12.2019
Sea-Hawk Navigation AS 19,9 % 11 261 550
Fløibanen AS 13,6 % 5 923 5 923
Kymar Holding AS 12,4 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % <10,0 % 28 050 21 371
1 Sum 45 674 28 284