Note 11
- Investering i tilknyttet selskap

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttet selskap som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Bokført verdi 31.12.2018 Tilgang / avgang i perioden Omregningsdifferanser Andre endringer Resultatandel 2019 Bokført verdi 31.12.2019
Tunisel S.A. Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0
SARL Exporsel Tunisia 34 % 0 0 0 0 0 0
Saltkaup Nordic ehf Island 34 % 0 6 366 -180 0 533 6 719
Ocean Innovation Norwegian Catapult AS Bergen 20 % 0 200 0 0 -57 143
Shearwater GeoServices Holding AS Bergen 20 % 787 182 0 -45 364 51 215 -31 579 761 455
1 SUM 787 182 6 566 -45 544 51 215 -31 104 768 316