Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Kundefordringer til pålydende 253 958 313 197
Avsetning for tap -7 047 -8 550
1 Sum 246 911 304 647