Note 6
- Andre aksjer

Kategori Underkategori isSum Selskap Forretn. kontor Eier/stemme andel Ansk. kost 31.12.2019 Balanseført verdi 31.12.2019
Sea-Hawk Navigation AS Bergen 19,9 % 11 261 550
Fløibanen AS Bergen 13,6 % 5 923 5 923
Kymar Holding AS Oslo 12,4 % 439 439
Aksjer hvor eierandel utgjør under 10 % < 10,0% 27 962 21 283
1 Sum 45 587 28 196

Årets nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 766.

Årets reversering nedskriving av andre langsiktige aksjer utgjør 15 891.