Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balansef. verdi 31.12.2019 Resultat 2019 Egenkapital 31.12.2019
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 76,8 % 724 890 14 398 1 742 814
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 281 243 1 103 126
GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 138 865 9 592 129 891
GC Rieber Oils AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 191 958 43 766 202 084
GC Rieber Compact AS (konsern) (Os) 100 % 54 706 11 291 40 799
GC Rieber Canada Ltd (New Foundland) 100 % 0 1 130 -2 168
GC Rieber Fortuna AS (Bergen) 100 % 30 0 30
1 Sum 1 271 144 361 420 3 216 576

Årets nedskriving av konserninterne finansposter utgjør 24 981.

Utbrudd et av koronaviruset har ført til vesentlig endring i fundamentale markedskrefter på kort tid, og har ført til stor
usikkerhet på tvers av bransjer i hele verden. Oljeprisen har også falt vesentlig på kort tid. Det er usikkert hvordan dette
vil påvirke offshoreindustrien og GC Rieber Shippings aktiviteter.

Fra og med regnskapsåret 2020 er kapitalforvaltningen skilt ut fra GC Rieber som et eget forretningsområde under navnet GC Rieber Fortuna AS.