Note 4
- Inntekt på investering i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018
Aksjeutbytte fra datterselskap 164 875 48 195
Konsernbidrag mottatt 64 481 38 536
1 Sum inntekt fra datterselskap 229 356 86 731