Note 20
- Pantstillelser

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene Langsiktig gjeld til GC Rieber Fondene 95 540 91 085

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld til GC Rieber Fondene Aksjer GC Rieber Eiendom AS 160 694 160 694

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner

Pantesikret gjeld til kredittinstitusjoner Pantegjeld 250 000 250 000

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler

Bokført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer GC Rieber Shipping ASA 724 890 724 890