Note 19
- Aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 420 000 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 29 400 000,-. Alle aksjer har lik stemmer rett.

Egne aksjer utgjør 8 277 aksjer à kr. 70,-, totalt kr. 573 390,-. Egne aksjer har ikke stemmerett.

 

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1 %:

Kategori Underkategori isSum Aksjonærer Andel i prosent Antall

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1%

Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% AS Odin Bergen 30,0% 126 000
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% GC Rieber Fondet Bergen 20,4 % 85 801
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% AS Javipa Bergen 16,0% 67 200
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Pelicahn AS Bergen 4,0% 16 800
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Dag Arnesen Asker 2,0% 8 500
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% GC Rieber AS Bergen 2,0% 8 277
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Randi Arnesen Bergen 1,7 % 7 300
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Bjart Nygaard Bergen 1,5 % 6 100
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Rolf Arnesen Bergen 1,4 % 6 000
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% Øvrige 21,0% 88 022
Følgende aksjonærer har eierandel større enn 1% 1 Sum 100,0 % 420 000

Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer

Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Antall
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Paul-Chr. Rieber, inkl. indirekte eie 210 400
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Søren Martens 1 786
Medlemmer av styret og adm. dir., eier og/eller representerer følgende antall aksjer Henriette Moseng Rieber 200