Note 12
- Fordringer med forfall senere enn 1 år

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Langsiktige fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt 291 1 661