Glimt fra GC Rieber Gruppen i 2019

Foto: Tove Lise Mossestad

Foto: Tove Lise Mossestad

Januar


Helt i starten av året lanserte vi vår nye visjon: Creating Joint Futures.

Creating henspiller på at vi må være innovative og løsningsorienterte for å imøtekomme våre kunder. Joint betyr at vi må jobbe sammen med kollegaer, kunder, eiere og resten av samfunnet, for å nå våre mål. Futures sikter til at vi tenker fremover og ønsker å bidra til en bedre fremtid for alle - også dem som ikke enda er født. 

Creating Joint Futures er vår visjon, ambisjon og drøm for fremtiden.

Februar


Startskuddet for vår interne innovasjonskonkurranse, Innovation Challenge, gikk i februar. I samarbeid med Startup Lab Bergen var alle i GC Rieber Gruppen invitert til å melde på en ide, stor eller liten, for å utvikle den videre og til slutt teste den på jury og kolleger i finaleuken i juni. 13 lag meldte seg på, og fikk trening i både problemløsing og såkalt pitching (presentasjon). Til slutt stod 5 lag igjen når finalen gikk av stabelen i forbindelse med 140-årsjubileet i Grieghallen 15. juni. Prosjektet Recovered Fish Oil fra GC Rieber Oils stakk av med seieren - gratulerer!

Foto: Tove Lise Mossestad

Foto: Tove Lise Mossestad

Kreditering: UNICEF

Kreditering: UNICEF

Mars


GC Rieber Compact
 inngikk våren 2019 en toårig avtale med Unicef om leveranse av nødrasjoner for underernærte barn. Over 30 selskaper konkurrerte om tenderet hvor Compact stod igjen helt til slutt. Dette er den største bestillingen til selskapet noensinne.

April


Helgetun Seinorboliger er GC Rieber Fondenes største prosjekt noen gang. 31 leiligheter, felleshus, parsellhage og nabogård er rammen for det som kan kalles et sosialt eksperiment. Målet er å gi seniorer en sosial, aktiv og trygg tilværelse som igjen gjør dem rustet til å holde seg både fysisk og psykisk friskere, ha lavere medisinbruk og bli boende hjemme lenger enn gjennomsnittet. De første beboerne flyttet inn i april 2019 og ved utgangen av året var det fullt - av både mennesker og liv.

Foto: Anne Kristin Hernæs

Foto: Anne Kristin Hernæs

Foto: Chris Handy

Foto: Chris Handy

Mai


Nesten 25 år etter at den ble levert fra Kværner Kleven i Leirvik i 1995, solgte GC Rieber Shipping isbryteren «HMS Ernest Shackleton» i mai 2019. Skipet, som opprinnelig het «Polar Queen», har vært utleid til British Antarctic Survey de siste 20 årene.

Kjøperen er italienske Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), så skipet fortsetter sin tjeneste som polart forskningsskip.

Juni


GC Rieber
 ble grunnlagt i Bergen 18. juni 1879, og 15. juni 2019 feiret vi 140-årsjubileum med stor fest i Grieghallen. Med over 400 gjester var det duket for en helaften med finale i Innovation Challenge, mingling, middag, taler og underholdning. Kvelden ble avsluttet med et forrykende storband og dansegulv. Kvelden før var det middag og teaterforestilling for aksjonærer og styremedlemmer.

GC Rieber Fondene feiret samtidig sitt 90-årsjubileum. Det ble markert samtidig med taler og musikalske innslag. Det ble også overrakt en gave fra Fondene og alle ansatte i GC Rieber til videreføring av kunstterapi for barn og unge på Haukeland Universitetssykehus.

Foto: Tove Lise Mossestad

Foto: Tove Lise Mossestad

August


Gjennom hele våren jobbet man sammen med det kreative byrået Oktan frem en revidert logo for GC Rieber Gruppen. Med utgangspunkt i det gamle familievåpenet, ble logoen oppdatert og forenklet med spesielt fokus på å fungere på digitale flater. Logoen er dermed forankret i historien samtidig som den er tilpasset nåtidens bruk. På sensommeren ble en ny profilmanual lansert og tatt i bruk.

September


GC Rieber Salt
 solgte høsten 2019 GC Rieber Chemicals til Norwegian Oilfield Supply. GC Rieber Salt konsentrerer seg derfor hovedsakelig om distribusjon av salt - til veivedlikehold, fiske, landbruk og næringsmiddelindustrien.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Foto: Tor Instanes

Foto: Tor Instanes

Oktober


Kontorbygget Skipet i Solheimsviken skal åpnes i november 2020 med BKK og Bergen Hull Club som noen av leietakerne. I oktober ble bygget i massivtre solgt fra GC Rieber Eiendom til Solheimsviken Næringspark AS. 

November


GC Rieber Eiendom
 vant Bergen Næringsråds Bærekraftspris 2019. Prisen ble delt ut til en aktør som "de siste 10 årene har utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler. De viser hvordan private eiendomsutviklere og -utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by."

Foto: Bergen Næringsråd

Foto: Bergen Næringsråd

Foto:  GC Rieber AS

Foto: GC Rieber AS

Desember


GC Rieber Oils
 mottok i desember en tidlig julegave fra Norges Forskningsråd med prosjektstøtte pålydende 6 millioner kroner. Støtten er gitt for å utvikle en unik teknologi for framstilling av omega-3 og omega-7 fra norske råvarer. Prosjektet har et totalbudsjett på 12 millioner kroner hvor Forskningsrådet støtter halvparten. GC Rieber Oils AS i Kristiansund er prosjekteier og vil lede samarbeidet med Innolipid AS og Orivo AS som er lokalisert i henholdsvis Ålesund og Molde. Prosjektet vil igangsettes i 2020 og har en varighet på 3 år.