Creating
Joint
Futures


Creating Joint Futures?

Det kjennes uvirkelig. Her sitter jeg i mars 2020, skal skrive innledning til årsrapporten for 2019 og samtidig si noe oppløftende om fremtiden. Et utfordrende paradoks midt i korona-apatien.

Vi har lagt bak oss et 2019 som vi skal glede oss over - blant historiens aller beste år for GC Rieber resultatmessig. Året da vi for alvor innrettet organisasjonen og vårt tankesett mot økt innovasjonstakt som løsningen på verdens bærekraftsutfordringer. Årstallet hvor vi stolte rundet 140 år - og rettet blikket forventningsfullt fremover.

Og så dette, selve fremtiden in persona, som brått ble så usikker, så uforutsigbar, så nådeløs. En koronakrise ut av det blå, som rammer og lammer helsemessig, men for oss rammer verst i form av en brutal økonomisk nedsmelting. Og ennå vet vi ikke hva som venter oss.

Likevel vet vi dette: GC Rieber har gjennomlevd mange kriser og overvunnet mange stormer før. Industrialiseringen, de harde 1930-årene, to verdenskriger, dot.com-krisen, oljekrisen, diverse finanskriser, SARS, fugleinfluensa, svinepest, havarier, branner, selprotester, Vest-Sahara og mye, mye mer. Dette har vi klart takket være en diversifisert portefølje, solide finansielle muskler, kompetente og driftige medarbeidere og ledere, langsiktige og sindige aksjonærer og kloke styremedlemmer. Alle disse faktorene har vi fortsatt med oss i 2020.

 

Vi må forberede oss på å brette opp ermene og bygge landet på nytt. Selv om GC Rieber vil bli kraftig påvirket i det uværet som nå herjer, blir vi ikke blant de første som «ut av rekken går.» Tvert imot vil GC Rieber bidra til løsninger på de utfordringene verden nå står overfor. Mange av våre produkter, tjenester og verdikjeder er essensielle i den nye tiden som kommer «etter korona». Vi vil bidra med vår lange og mangfoldige erfaring, med vår spissede kompetanse på en rekke felt, med vår risikovilje og vår entusiasme for nye, innovative løsninger. Vi vil bidra med vår nysgjerrighet og lekenhet i forhold til utvikling og med vår genuine omsorg for den verden vi er en del av. Vi vil, og skal bli, en del av løsningene – ikke av problemene.

Yes we can – Creating Joint Futures!