Compact

 

GC Rieber Compact produserer ernæringsprodukter til humanitære behov, samt matrasjoner og drikkevann til livbåter.  

Det humanitære markedet

I 2019 solgte Compact 140 millioner måltider til det humanitære markedet, og bidro dermed til å behandle mer enn 600 000 underernærte.

For GC Rieber Compact India har den nye produksjonslinjen fra 2017 med varmebehandling gitt forbedret og mer stabil kvalitet. Salget av produkter har vært tilfredsstillende i 2019. Importhindringer av kritiske råvarer er fortsatt en utfordring.

India er det landet i verden med flest underernærte barn. GC Rieber Compact arbeider opp mot Indias myndigheter for å utvikle produkter som er godkjent i henhold til indiske krav. Salget innenlands i India er fortsatt lavt i tillegg til at det meste som produseres eksporteres.

 

GC Rieber Compacts fabrikk i Sør-Afrika har hatt et meget godt år i 2019. Det nye produksjonsutstyret, som ble installert ved fabrikken i 2018, fungerer godt. Samme type utstyr benyttes ved fabrikken i India.

GC Rieber Compacts fabrikk i Norge har hatt et godt år med økt salg av produkter til det humanitære markedet. Det er inngått viktige langtidsavtaler med våre største kunder som sikrer videre salg gjennom 2020.

Vi opplever at humanitære kriser rammer flere mennesker og varer lenger enn før.

Det maritime markedet

Det maritime markedet er stabilt og har, som foregående år, en global vekst. Cruisesegmentet bidrar stekt til dette med en passasjervekst på 3,2 % i 2019. Vekst i tonnasje ble også opprettholdt i perioden. Offshoresektoren har hatt et oppsving, og det er økt aktivitet innen fiskeri og havvind. Markedssiden er fortsatt preget av noe konsolidering.

 

Vår merkevare innenfor rasjoner til livbåter, Seven OceanS®, innfrir markedets forventninger på kvalitet, pris og service. Produktene innehar alle nødvendige godkjenninger, bl.a. DNV-GL, Lloyds, Halal, EAC osv.

Produksjon av Seven OceanS® skjer utelukkende i Norge og produktporteføljen er begrenset til mat- og vannrasjoner. Seven OceanS® har en ledende posisjon i markedet og GC Rieber Compact har langtidsavtaler med flere ledende flåteprodusenter.

Investeringer

Etter to år med større investeringer i GC Rieber Compact ble det i 2019 kun gjennomført mindre investeringer. Som følge av mange, både nasjonale og regionale, stømutkoblinger ble det anskaffet en generator i Sør-Afrika. I Norge har det vært gjennomført noen mindre oppgraderinger av fabrikken.

Å utrydde sult er kjernen i det vi driver med.

Innovasjon og Bærekraft

GC Rieber Compact jobber bevisst med å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Vi har identifisert de tre målene der vi har størst påvirkningskraft og jobber aktivt i forhold til disse.

Bærekraftsmål nr. 2 Utrydde sult er kjernen i det vi driver med. Vi leverer produkter med høy kvalitet for behandling av underernærte barn og til sultrammede mennesker ved humanitære kriser.

Videre optimalisering av de store investeringene ved fabrikkene har gitt økt effektivitet og kapasitet i tillegg til forbedret kvalitet. I tillegg har overgang fra diesel til naturgass og solenergi ved fabrikken i India bidratt til å redusere de lokale utslippene.

 

Vi jobber for å benytte lokale leverandører, og har vært med på å utvikle disse til å kunne levere i henhold til våre kvalitetskrav. På denne måten bidrar vi til å redusere utslipp ved unødvendig frakt.

Samtidig overfører vi holdninger, kunnskap og teknologiske løsninger til både India og Sør-Afrika. Gode arbeidsforhold ved fabrikkene, likhet mellom kjønnene og anti-korrupsjonsarbeidet er viktige elementer i dette arbeidet og kan knyttes direkte til bærekraftmål nr. 3 God helse, og bærekraftsmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

/ FAKTA GC RIEBER COMPACT

  • GC Rieber Compact utvikler og produserer "ready to use" ernæringsprodukter som redder liv. 

  • Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 

  • Med vår egen merkevare SevenOceanS®, tilbyr vi også mat- og vannrasjoner. 

/ NØKKELTALL

(MNOK)

Driftsinntekter 349 
Driftsresultat 21 
Resultat før skatt 17 
Totalkapital 242 
Antall ansatte 164 

 

Geir-Arne Årnes, CEO
GC Rieber Compact