Shipping

Overordnet markedsutvikling

Som leverandør av tjenester til oljeserviceselskaper er GC Rieber Shippings aktivitetsnivå innen alle forretningsområder tett knyttet opp mot utviklingen i energimarkedene. Utviklingen i oljeprisen er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter og dermed for aktiviteten offshore. Oljeprisen over tid er derfor, sammen med tilbudssiden av offshoreskip, de viktigste enkeltfaktorene for selskapets videre utvikling.

Det dramatiske oljeprisfallet som startet i andre halvår 2014 har medført stor usikkerhet om prisutviklingen de siste årene. Etter bunnpunktet i januar 2016 da oljeprisen var under 30 dollar fatet, har oljeprisen gradvis styrket seg. Fra april til oktober 2018 har prisen ligget mellom 70 og 80 dollar fatet, og toppen ble nådd i begynnelsen av oktober med en pris på 86 dollar fatet. Deretter har prisen sunket drastisk ned mot 50 dollar fatet i slutten av fjerde kvartal. Mye tyder på at markedet fortsatt vil være utfordrende i 2019 med vedvarende lav aktivitet og prispress. På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer, basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et konkurransedyktig kostnadsnivå, dette for å opprettholde posisjonen som en ledende leverandør i et fortsatt utfordrende marked. I tillegg fortsetter forbedringsprogrammet «Leading for Excellence» som fokuserer på at selskapet skal levere god og sikker operasjon av skipene for å oppnå målet om at GC Rieber Shipping skal være den foretrukne partner for sine kunder. GC Rieber Shipping har et kontinuerlig fokus på å sikre beskjeftigelse for skipene og innfri forventningene fra våre eksisterende og nye kunder.

På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer, basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

Subsea

GC Rieber Shipping eier tre skip innen subseasegmentet. Polar King og Polar Queen opererer innen konstruksjons- og IMR segmentet (Inspection, Maintenance and Repair). Båtene egner seg også godt for arbeid innenfor fornybar energi, herunder markedet for offshore vind. Polar Onyx opererer innen konstruksjons– og SURF segmentet (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). På grunn av utviklingen i oljeprisen har aktiviteten vært lav og markedene preget av prispress. Innen offshore vind har aktiviteten imidlertid vært høyere, noe som har medført at flere subseafartøy som tradisjonelt har jobbet på olje– og gassrelaterte prosjekter har blitt brukt på vindprosjekter i stedet.

Polar Onyx startet på en ny treårskontrakt i januar 2018.

Polar King startet på en langtidskontrakt for Nexans i januar 2017 og har vært beskjeftiget gjennom hele 2017 og 2018. Skipet har jobbet med kabelleggingsprosjekter i Nordsjøen, Middelhavet og Canada, og kontrakten varer til august 2019. Polar Queen har vært beskjeftiget fra april til desember 2018 på tre ulike prosjekter i Belgia, England og Tyskland. Skipet har jobbet som hotellskip for teknikere som arbeider på vindturbiner og plattformer offshore. Polar Queen har sikret seg kontrakter for våren og sommeren 2019, og skal fortsette arbeidet som hotellskip i Tyskland og England. Polar Onyx startet på en ny treårskontrakt i januar 2018. Skipet jobber med vedlikehold og installasjon av subsea-strukturer på Jubilee and TEN-feltene i Ghana, Vest-Afrika.

På grunn av det svake markedet innenfor oljebransjen har GC Rieber Shipping jobbet med å tilpasse skipene til nye markeder der skipenes kapasiteter kan utnyttes på en alternativ måte. Det er derfor gledelig at både Polar King og Polar Queen fortsetter å gjøre suksess innen markeder for fornybar energi, herunder kabelleggingsmarkedet og offshore vindmarkedet.

Marin seismikk

GC Rieber Shipping drifter fire høykapasitets seismikkskip på vegne av Shearwater GeoServices (Shearwater). Shearwater ble etablert i 2016 som et 50/50 joint venture-selskap mellom GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen. I november 2018 fullførte Shearwater oppkjøpet av Schlumbergers seismikkvirksomhet, og Shearwater er nå en verdensledende global fullservicetilbyder av marine geofysiske tjenester. Etter oppkjøpet er GC Rieber Shippings eierandel i selskapet 20%, mens Rasmussengruppen har 65% og Schlumberger har 15%.

Markedsituasjonen i seismikksegmentet i 2018 har vært krevende. Det er prispress og hard konkurranse der et begrenset antall aktører konkurrerer om de samme kontraktene. Shearwater har likevel sikret kontrakter med store internasjonale kunder i 2018. Skipet Polar Empress gjennomførte seismiske undersøkelser i Myanmar, Malaysia og Marokko. Polar Marquis jobbet i India og Ekvatorial-Guinea. Polar Duchess jobbet i India, Norskehavet og Nordsjøen. Polar Duke har vært i opplag siden oktober 2015. Det forventes noe bedring i markedssituasjonen innen seismikk, men det vil fortsatt være utfordrende med hard konkurranse og prispress. Aktiviteten i første halvdel av 2019 forventes å være god for Shearwater, og Polar Empress, Polar Duchess og Polar Marquis vil være i operasjon store deler av tiden.

Is/support

GC Rieber Shipping eier fire skip innen is/support segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom ulike 50/50 joint venture med eksterne partnere. De nevnte fartøyene opereres av selskapets driftsselskap, OOO Polarus, i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Polar Pevek er på langtidskontrakt med Exxon Neftegas Ltd (ENL) og opererer på De-Kastri oljeterminal. Polar Baikal og Polar Piltun er på kontrakt til Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) og frakter personell til oljerigger på Sakhalin feltet.

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton er på bareboat certeparti til British Antarctic Survey (BAS) til høsten 2019 for operasjon i Antarktis. Skipet, som i mars 2019 er solgt, forsyner BAS sine forskningsbaser med utstyr og proviant.

Markedet for Is/Support har vært stabilt og det er ventet liten endring i operasjonen for båtene innen dette segmentet.

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton er på bareboat certeparti til British Antarctic Survey (BAS)

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • GC Rieber Shippings virksomhet innenfor offshore/shipping omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk.
  • Selskapet har spesialisert kompetanse innen operasjoner offshore i værharde omgivelser, samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.
  • Konsernet GC Rieber Shipping har hovedkontor og driftsselskap i Bergen, og i tillegg driftsselskapet i Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. 

 

NØKKELTALL (MNOK)  
Driftsinntekter 232
Driftsresultat 201
Resultat før skatt 148
Totalkapital 2977
Antall arbeidsplasser 157

Foto: Odd Arne Arnesen

Foto: Dag Hareide