Salt

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Salt sin virksomhet er sterkt påvirket av naturmessige og klimatiske forhold. Våre hovedområder er salter til vei, støvdemping, fisk, næringsmiddelindustrien samt oljeindustrien. Disse sektorene er blandt annet avhengige av snø om vinteren, sol om sommeren samt eksportprisen på fisk og prisen på olje. I dette ligger en naturlig risikospredning selv om hver enkelt sektor varierer mye.

Våre hovedområder er salter til vei, støvdemping, fisk, næringsmiddelindustrien samt oljeindustrien.

Generell markedsutvikling

På topplinjenivå var 2018 et meget godt år. Drevet av et historisk godt første kvartal for veisalt, samt oppkjøpene på Island og Færøyene, har vi oppnådd vår høyeste omsetning noensinne.

Våre nye virksomheter på Island og Færøyene har levert synergier og resultater over forventning. Vi er fremdeles et godt stykke unna lønnsomhet innenfor Chemicals segment samt at konkurransesituasjonen innen fiskeri på Vestlandet gir oss noen utfordringer på margin.

2019 forventes i stor grad å være på linje med 2018. Vi vil fortsette jobben med å forbedre logistikkdelen, samt at vi vil jobbe med marginbildet. Det vil også bli fokusert mer på innovasjon for ytterligere å kunne levere bedre løsninger for våre kunder.

Våre nye virksomheter på Island og Færøyene har levert synergier og resultater over forventning.

Veivedlikehold

Veinettet bygges stadig ut med flere hovedveier samt at det generelt saltes mer. Dette fører til at det totale markedet for veisalt er økende. I Norge har vi flere store kontrakter, noe som sammen med økende etterspørsel skaper gode muligheter for salgsvekst. Vinteren 17/18 var svært god og resulterte i rekordforbruk av veisalt. På landsbasis var forbruket 20 % over den gamle rekorden fra 2010/2011. Dette medførte for vår del en økning i levert volum på 50 % fra forrige sesong.

I Danmark var vinteren 17/18 tilsvarende positiv med tidvis stor etterspørsel. Eksisterende kontraktsmengde er god og setter oss i stand til å oppnå gode resultater. Imidlertid har vi hatt noen kvalitetsutfordringer på salt fra Tunisel til Danmark hvilket har påvirket resultatene negativt.

Veimyndighetene har fokus på å finne klorfrie alternativer til veisalt. Imidlertid er det til nå utviklet få slike produkter, og de som finnes er dyre og lite miljøvennlige. Vi tror derfor ikke de vil representere en løsning på kort sikt. Vi er imidlertid involvert i ulike prosjekter for testing av slike produkter.

Støvdempingssesongen 2018 var betydelig som følge av en svært varm og tørr sommer. Vi jobber videre med å promotere vårt støvdempingsmiddel for bruk i de større byene.

Chemicals

Chemicals ble i 2018 rendyrket som et spesialkjemiselskap. Chemicals er derfor avhengig å lykkes med noen få spesialprodukter til det internasjonale oljemarkedet. Der er vi ikke ennå, men det er bygget en organisasjon som har alle muligheter for suksess.

I 2018 har vi opprettet distributører og lager i Midtøsten og i USA samt startet bearbeiding av markedene i Brasil og Russland. Utsiktene for et internasjonalt gjennombrudd i 2019 er tilstede da vi nå har ressurser og kompetanse for å overbevise operatørselskapene om våre løsninger til deres utfordringer med avleiringer i rør og installasjoner.

Fisk

I 2018 har vi opplevd økt konkurranse i våre kjernemarkeder. Nye aktører har kommet til og marginene har vært fallende. Dette tror vi vil fortsette inn i 2019.

Torskekvoten for 2019 forventes å bli redusert med ca. 12-15 % sammenlignet med 2018. Det er et betydelig volum målt mot de siste 10 årene. Dreiningen mot salg av fersk fisk på bekostning av saltet/tørket fisk fortsetter. Vi ser også en tendens til at oppdrettsnæringen kjøper seg inn i fiskemottak. Dette er en næring med bedre betalingsevne enn den tradisjonelle fiskeindustrien.

Næringsmiddel

Næringsmiddelsektoren er en konkurranseutsatt næring. I stadig økende grad gjøres kontrakter basert på paneuropeiske anbud og trykket mot produsenter for å levere direkte er stort. Dette presser marginene. I tillegg er det et arbeidskrevende segment med store krav til kvalitet og dokumentasjon. I 2018 har vi sett økt etterspørsel etter næringsmiddelsalt i Europa. Dette forventer vi på sikt vil gi økte priser.

/FAKTA GC RIEBER SALT

  • GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salt og mineraler i Norden, og betjener industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk, vei og oljeindustri.
  • GC Rieber Chemicals er et 100% eiet datterselskap av GC Rieber Salt og leverandør av en rekke kjemikalier til industrielle formål.

 

NØKKELTALL (MNOK)  
Driftsinntekter 886
Driftsresultat 26
Resultat før skatt 21
Totalkapital 419
Antall ansatte 79

Foto: GC Rieber Salt AS