Note 9
- Varelager

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2018 31.12.2017
Råvarer og varer i arbeid 88 252 55 756
Ferdigvarer 217 360 233 574
1 Sum 305 612 289 330